XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Đăng ký

Giấy phép XM

FSC

Ủy ban dịch vụ tài chính

Belize

XM Global Limited đã đăng ký với Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) theo Luật chứng khoán 2021 (số giấy phép 000261/4).

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.