XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Giới thiệu

Trong hoạt động kinh doanh thường nhật, chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân từ các khách hàng và các khách hàng tiềm năng của mình nhằm mục đích cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ và đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu của họ khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này, cũng như khi cung cấp cho họ các thông tin liên quan.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, và chính vì vậy chính sách của chúng tôi là đảm bảo và tôn trọng tính bảo mật của thông tin và quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư này làm rõ cách mà XM Global Limited (“Công ty” hay “XM Global”) thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nhận từ bạn, hoặc từ bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng các dịch vụ và/hoặc trang web của chúng tôi (www.xmvietnamtrade.com) và/hoặc bất cứ trang web và ứng dụng liên quan nào, ví dụ như Khu vực Thành viên của Công ty. Chính sách Quyền riêng tư này cũng cho bạn biết các quyền của bạn liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được rà soát định kỳ để các quy định và công nghệ mới, các thay đổi về hoạt động kinh doanh và các phương thức của chúng tôi luôn được cân nhắc, cũng như để đảm bảo rằng chính sách này phù hợp với môi trường pháp lý luôn thay đổi. Bất cứ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ đều sẽ chịu sự kiểm soát theo Chính sách Quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi.

Lưu ý rằng nếu bạn đang hoặc đã từng là nhân viên của Công ty, một ứng viên xin việc, một nhà thầu của Công ty hay bên cung cấp dịch vụ thứ ba, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cùng với các thông tin trong hợp đồng lao động hoặc các ràng buộc mang tính hợp đồng của bạn.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho các hoạt động xử lý của XM Global đối với thông tin cá nhân của các khách hàng/khách hàng tiềm năng, những người truy cập trang web và các nhân viên của công ty này. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web được vận hành bởi các tổ chức khác và/hoặc các bên thứ ba.

Về chúng tôi

XM Global Limited được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban dịch vụ tài chính (“FSC”) theo giấy phép số 000261/4, có văn phòng đăng ký tại Suite 101, 63 Eve Street, Thành phố Belize, Belize.

XM Global Limited là thành viên của XM Group. Mỗi thành viên của XM Group có Chính sách Quyền riêng tư riêng của mình. Các tổ chức này tự vận hành trang web của riêng mình và vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu về cách mà các tổ chức này xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy tham khảo các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng đăng trên các trang web của họ.

Bảo đảm tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của bất kỳ người dùng nào truy cập các trang web của chúng tôi, theo đó chúng tôi cam kết sẽ áp dụng mọi bước cần thiết để bảo vệ các khách hàng hiện tại và tiềm năng, các ứng viên tuyển dụng và khách truy cập trang web.

Công ty giữ các thông tin cá nhân của bất kỳ khách hàng/ khách hàng tiềm năng nào dựa trên các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi có các biện pháp và thủ tục cần thiết và thích hợp về tổ chức và kỹ thuật để đảm bảo rằng thông tin của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi thường xuyên đào tạo và nâng cao nhận thức cho tất cả nhân viên của mình về tầm quan trọng của việc duy trì, bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi coi việc vi phạm quyền riêng tư của các cá nhân là rất nghiêm trọng và sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật thích hợp, bao gồm cả sa thải khi cần thiết. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký làm người dùng (các) trang web của Công ty và / hoặc các dịch vụ của Công ty được phân loại là thông tin đã đăng ký, được bảo vệ theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể truy cập thông tin đã đăng ký của mình sau khi đăng nhập vào Khu vực thành viên bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn chọn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn chỉ có bạn biết và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Thông tin đã đăng ký được lưu trữ an toàn ở một vị trí an toàn và chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu. Tất cả thông tin cá nhân được chuyển đến Công ty qua kết nối SSL 128-bit an toàn và do đó tất cả các biện pháp cần thiết được thực hiện để ngăn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy. Thông tin cá nhân được cung cấp cho Công ty không được phân loại là thông tin đã đăng ký cũng được lưu giữ ở một nơi an toàn và nhân viên có thẩm quyền chỉ có thể truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu.

Việc truyền thông tin qua Internet không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối, nhưng Công ty luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các biện pháp phòng ngừa. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các thủ tục và tính năng an toàn để chống lại các truy cập trái phép.

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Để mở một tài khoản tại Công ty chúng tôi, bạn phải hoàn thành và gửi mẫu đơn cho chúng tôi bằng cách điền các thông tin yêu cầu. Bằng việc điền vào mẫu đơn này, bạn được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân để giúp cho Công ty đánh giá hồ sơ của bạn và tuân thủ các luật và quy định liên quan. Thông tin mà bạn cung cấp có thể được Công ty sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn bao gồm:

 • tên đầy đủ, địa chỉ cư trú và thông tin liên hệ (email, điện thoại, fax,...);

 • ngày sinh, nơi sinh, giới, quốc tịch;

 • thông tin về thu nhập và tài sản của bạn, bao gồm thông tin về nguồn thu nhập, tài sản và nợ, thông tin tài khoản ngân hàng, báo cáo giao dịch, các thông tin về FATCA (Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài) và CRS (Tiêu chuẩn báo cáo chung) và các báo cáo tài chính;

 • số dư tài khoản giao dịch, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn và các phản hồi của chúng tôi;

 • thông tin về việc liệu bạn có nắm giữ một vị trí quan trọng trong xã hội (PEP);

 • thông tin về nghề nghiệp và công việc;

 • dữ liệu xác thực (ví dụ: chữ ký);

 • dữ liệu vị trí;

 • hoạt động giao dịch, kiến thức và kinh nghiệm;

 • thông tin xác thực, bao gồm các thông tin cần thiết để xác thực nhân thân của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe (hoặc các thông tin cơ bản chúng tôi có được về bạn từ các nguồn công khai hoặc từ các tổ chức khác không liên kết với chúng tôi); bên cạnh đó, chúng tôi có thể thu thập các thông tin xác thực khác, ví dụ như số chứng minh nhân dân và/hoặc hộ chiếu/mã số thuế;

 • bất cứ thông tin nào khác thường được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc thông tin về kinh nghiệm giao dịch của bạn, liên quan đến việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn;

 • hoạt động và biến động trên trang web.

Chúng tôi thu thập thông tin này bằng một số phương thức thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi qua các trang web, ứng dụng, hồ sơ mở tài khoản, mẫu đăng ký tài khoản demo, mẫu đăng ký tham gia hướng dẫn qua web, đăng ký nhận tin tức, và thông tin cung cấp trong quá trình chăm sóc hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin này về bạn từ các bên thứ ba, ví dụ như các nguồn công khai. Chúng tôi cũng sẽ lưu các thông tin về thói quen giao dịch của bạn, bao gồm những thông tin sau:

 • các sản phẩm mà bạn giao dịch với chúng tôi và kết quả giao dịch;

 • các dữ liệu lịch sử về các giao dịch và các khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện, bao gồm cả số tiền đầu tư;

 • các sản phẩm và dịch vụ ưa thích của bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân khác một cách tự nguyện vào một số thời điểm (ví dụ như qua các cuộc nghiên cứu, điều tra thị trường).

Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin, khi chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu của bạn đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, sẽ có trường hợp chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi có thể lưu lại các trao đổi qua điện tử, điện thoại, trực tiếp hoặc lưu thông tin mà chúng tôi có được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và từ mối quan hệ công việc giữa bạn và chúng tôi. Các bản ghi này là tài sản độc quyền của chúng tôi và sẽ hình thành nên bằng chứng về các trao đổi giữa chúng tôi và bạn. Các cuộc trao đổi diện thoại có thể được lưu lại mà không có thông báo trước hoặc thông báo sau. Bên cạnh đó, khi bạn tới văn phòng của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ có hệ thống CCTV để lưu lại hình ảnh của bạn.

Thông tin cá nhân không được yêu cầu

Khi chúng tôi nhận được các thông tin cá nhân của một người mà chúng tôi không yêu cầu gửi hoặc không cần thiết trong quá trình cung cấp các dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ hủy thông tin đó (nếu hợp pháp và hợp lý).

Tại XM, chúng tôi sử dụng YouTube để lưu trữ, cung cấp và hiển thị nội dung video doanh nghiệp của chúng tôi cũng như tin tức liên quan đến thị trường. Vui lòng đọc Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

Người xin việc

Thông tin cá nhân được lưu theo các file các nhân trong các hệ thống của Phòng Nhân sự của chúng tôi. Chúng tôi có thỏa thuận không tiết lộ đối với từng cá nhân trước khi tuyển dụng. Các loại dữ liệu sau có thể được Công ty lưu giữ đối với một số cá nhân liên quan:

 • tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, địa chi email, giới tính, tình trạng hôn nhân, ...;

 • Lý lịch và các thông tin khác được tập hợp trong quá trình tuyển dụng;

 • tham khảo từ những người sử dụng lao động trước đây;

 • Các mã số bảo hiểm quốc gia;

 • Dữ liệu phạm tội;

 • chức danh, mô tả công việc và mức lương;

 • các vấn đề đạo đức như thư khiếu nại và kiện tụng kỷ luật;

 • thông tin hoạt động nội bộ;

 • lịch sử/thông tin y tế hoặc sức khỏe;

 • mã số thuế;

 • điều khoản và điều kiện công việc;

 • thông tin đào tạo.

Chúng tôi có thể hỏi thêm thông tin nếu chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích tuyển dụng.

Nếu bạn không được tuyển dụng cho vị trí này, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến bạn về việc lưu lại dữ liệu của bạn trong trường hợp có công việc phù hợp với bạn tại Công ty mà chúng tôi cho rằng có thể bạn muốn ứng tuyển. Bạn có toàn quyền hủy đồng thuận này và việc đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn và các mục đích

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn căn cứ trên các cơ sở sau và với các mục đích sau:

 1. Thực hiện hợp đồng

  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình, cũng như thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ căn cứ trên quan hệ hợp đồng với các khách hàng của chúng tôi (nghĩa là để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi). Thêm vào đó, việc xử lý thông tin cá nhân diễn ra để có thể hoàn thành các thủ tục hướng dẫn/tiếp nhận khách hàng của chúng tôi.

  Theo các nội dung trên, chúng tôi cần phải xác thực nhân thân của bạn để chấp thuận bạn là khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý một cách hiệu quả tài khoản giao dịch của bạn tại công ty chúng tôi và đảm bảo bạn nhận được các dịch vụ tốt nhất có thể từ chúng tôi. Việc này có thể bao gồm các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện việc kiểm tra tín dụng hoặc xác định nhân thân. Việc sử dụng thông tin cá nhân là cần thiết đối với chúng tôi để có hiểu biết về bạn vì chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ Biết khách hàng của bạn và các nghĩa vụ pháp lý về Tìm hiểu khách hàng.

 2. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

  Có một số nghĩa vụ pháp lý quy định bởi các luật liên quan mà chúng tôi phải tuân thủ, cũng như một số yêu cầu mang tính pháp lý khác (các luật chống rửa tiền, các luật dịch vụ tài chính, các luật doanh nghiệp, các luật về quyền riêng tư và các luật thuế). Ngoài ra cũng có nhiều cơ quan giám sát mà chúng tôi phải tuân thủ các luật và quy định của họ (ví dụ như FSC). Các nghĩa vụ và yêu cầu này quy định các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để kiểm tra độ tin cậy, xác thực nhân thân, xử lý thanh toán, tuân thủ các lệnh của tòa án, luật thuế hoặc các nghĩa vụ báo cáo khác và việc kiểm soát chống rửa tiền.

  Các nghĩa vụ này áp dụng tại nhiều thời điểm, bao gồm cả lúc hướng dẫn/tiếp nhận khách hàng, thanh toán và kiểm tra quản trị rủi ro.

 3. Phục vụ các mục đích bảo vệ các lợi ích hợp pháp

  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để đảm bảo các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Một lợi ích hợp pháp là khi chúng tôi có một lý do kinh doanh hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn. Mặc dù vậy, việc này không được đi ngược lại với lợi ích đúng đắn và tốt nhất của bạn. Các ví dụ về các hoạt động xử lý này bao gồm:

  • khởi xướng các yêu cầu pháp lý và chuẩn bị các bào chữa của chúng tôi trong các thủ tục kiện tụng;

  • các phương tiện và quá trình mà chúng tôi thực hiện để cung cấp cho IT và hệ thống an ninh của Công ty, ngăn ngừa tội phạm tiềm năng, an toàn tài sản, kiểm soát đầu vào và các giải pháp chống thâm nhập;

  • thiết lập các hệ thống CCTV (ví dụ như tại các văn phòng của chúng tôi vì mục đích an ninh);

  • các biện pháp giúp quản lý công việc và phát triển các sản phẩm và dịch vụ;

  • chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ XM Group nhằm mục đích cập nhật/xác thực dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với khung pháp lý về chống rửa tiền;

  • quản trị rủi ro.

 4. Bạn đã đồng thuận

  Việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ vào sự đồng thuận của bạn (không kể các lý do được mô tả hay ngụ ý trong chính sách này mà không cần sự đồng thuận của bạn). Bạn có thể hủy sự đồng thuận vào bất cứ lúc nào; tuy nhiên, bất cứ việc xử lý dữ liệu cá nhân nào diễn ra trước khi nhận được yêu cầu hủy của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

 5. Để đánh giá tính phù hợp của các dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi đối với khách hàng

 6. Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, và để xem xét các nhu cầu của bạn

  Khi bạn mở tài khoản thành công với chúng tôi, hoặc đăng ký được cập nhật hay đào tạo qua web, chúng tôi sẽ cần phải dùng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ đối với bạn. Đây cũng là các lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cố gắng đảm bảo chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để chúng tôi có thể định kỳ xem xét các nhu cầu của bạn dựa trên đánh giá của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn để cố gắng đảm bảo rằng bạn được hưởng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.

 7. Để giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ khách hàng, và phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới

  Chúng tôi có thể có lúc sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp qua việc sử dụng các dịch vụ và/hoặc qua các điều tra khách hàng để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này để cố gắng đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để tiếp tục là người dẫn đầu thị trường trong ngành dịch vụ tài chính.

  Chúng tôi theo dõi hoạt động và hành vi của khách truy cập tại trang web của chúng tôi mỗi khi bạn truy cập trang web và dữ liệu kết quả cho phép chúng tôi hỗ trợ người dùng hiệu quả hơn nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp hoặc lời khuyên nào khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng thông tin này không được sử dụng để nhận dạng bạn.

 8. Để thiết lập hồ sơ về bạn

  Chúng tôi có thể có lúc sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp qua việc sử dụng các dịch vụ và/hoặc qua các điều tra khách hàng để giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này để cố gắng đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để tiếp tục là người dẫn đầu thị trường trong ngành dịch vụ tài chính.

 9. Để điều tra hoặc giải quyết các yêu cầu hoặc tranh chấp

  Chúng tôi có thể phải sử dụng thông tin cá nhân thu thập của bạn để điều tra các vấn đề và/hoặc giải quyết tranh chấp với bạn bởi vì đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đảm bảo các vấn đề và/hoặc tranh chấp được điều tra và xử lý kịp thời và hiệu quả.

 10. Để tuân thủ với pháp luật hiện hành, lệnh tòa án, các quy trình pháp lý, hoặc các yêu cầu của các cơ quan quản lý hiện hành

  Chúng tôi có thể phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ với luật pháp và quy định hiện hành, lệnh tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác, hoặc các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào. Chúng tôi thực hiện điều này không chỉ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình mà còn bởi vì đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 11. Để gửi bản thăm dò ý kiến

  Có những thời điểm chúng tôi có thể gửi cho bạn các bản thăm dò ý kiến nằm trong quy trình phản hồi khách hàng của chúng tôi. Đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi yêu cầu các phản hồi như vậy để cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình ở các tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thỉnh thoảng sẽ đề nghị bạn tham gia vào các khảo sát khác và nếu bạn đồng ý tham gia các khảo sát khác thì chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng thuận của bạn để sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trong bản thăm dò. Tất cả các thông tin phản hồi từ các bản thăm dò mà chúng tôi gửi cho dù là phản hồi khách hàng hoặc nội dung khác sẽ được tập hợp và loại bỏ tính cá nhân trước khi các kết quả thăm dò được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

 12. Phân tích dữ liệu

  Các trang web và địa chỉ email của chúng tôi có thể có các tập tin chỉ báo hoặc các thẻ pixel hoặc bất cứ công cụ phân tích dữ liệu nào cho phép chúng tôi theo dõi việc nhận thông tin và đếm số lượng người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc mở thư. Chúng tôi có thể tập hợp thông tin cá nhân của bạn (ví dụ như lịch sử giao dịch) cùng với thông tin cá nhân của các khách hàng khác trên nguyên tắc ẩn danh (nghĩa là các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được xóa đi) để cho việc phân tích thống kê bằng các mô hình chung được chặt chẽ hơn, có thể giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

  Nếu thông tin cá nhân của bạn hoàn toàn được ẩn danh, chúng tôi sẽ không cần căn cứ pháp lý vì thông tin đó không hình thành nên thông tin cá nhân. Nếu thông tin cá nhân của bạn không ở hình thức ẩn danh thì đây chính là lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi tiếp tục đánh giá thông tin cá nhân đó để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp phù hợp với thị trường.

 13. Các mục đích tiếp thị

  Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để gửi bạn các thông tin tiếp thị qua ermail hoặc điện thoại hoặc các hình thức đã thỏa thuận khác (bao gồm cả các chiến dịch mạng xã hội) để đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi gửi bạn các thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ căn cứ vào sự đồng thuận của bạn hoặc khi đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

  Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên nào vì mục đích cho phép họ trực tiếp tiếp thị đến bạn.

 14. Các mục tiêu công việc nội bộ và lưu dữ thông tin

  Chúng tôi có thể sẽ phải xử lý thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các công việc nội bộ và nghiên cứu, cũng như lưu giữ thông tin. Việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi và là bắt buộc để tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm các trao đổi giữa chúng tôi và bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi cũng lưu giữ các thông tin để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng căn cứ vào thỏa thuận chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

 15. Thông báo pháp lý

  Luật thường yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho bạn về các thay đổi nhất định của các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc luật pháp. Chúng tôi có thể sẽ phải thông báo cho bạn về các thay đổi đối với các điều khoản và tính năng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của bạn để gửi những thông báo luật pháp này. Bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận được những thông tin này từ chúng tôi dù cho bạn có chọn không trực tiếp nhận những thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

 16. Tái cơ cấu doanh nghiệp

  Nếu chúng tôi thực hiện tái cơ cấu công ty một phần, hay toàn bộ công ty của chúng tôi được một bên thứ ba mua lại, chúng tôi có thể phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc tái cơ cấu hoặc mua bán đó. Việc sử dụng này bao gồm chia sẻ thông tin của bạn, nằm trong yêu cầu đánh giá hoặc cung cấp thông tin theo các thỏa thuận pháp lý. Đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi được sử dụng thông tin của bạn trong trường hợp này, miễn là chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý/quản lý với bạn.

 17. An toàn vật lý

  Nếu bạn đến bất kỳ một văn phòng nào của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại hình ảnh của bạn trên hệ thống CCTV của chúng tôi vì mục đích an ninh. Chúng tôi cũng có thể lưu lại thông tin của bạn để biết ai đã đến văn phòng của chúng tôi vào những thời điểm nhất định. Đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để duy trì sự an toàn và an ninh của nơi làm việc.

Cung cấp thông tin cá nhân của bạn

Công ty sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin bí mật nào của khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi: (a) theo yêu cầu của luật pháp và/hoặc quy định hiện hành; (b) nếu có nghĩa vụ với xã hội phải tiết lộ; (c) nếu lợi ích hợp pháp của chúng tôi yêu cầu phải tiết lộ; hoặc (d) theo yêu cầu của bạn hoặc sự đồng thuận của bạn hoặc cho những người được chỉ rõ trong chính sách này. Công ty sẽ nỗ lực để đảm bảo việc cung cấp thông tin ở trên theo nguyên tắc 'chỉ cung cấp thông tin cần thiết', trừ khi được yêu cầu bởi cơ quan quản lý. Trong trường hợp như vậy, Công ty sẽ thông báo rõ cho bên thứ ba về tính bảo mật của các thông tin cung cấp.

Là một phần trong việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích ở trên, Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho:

 • bất cứ thành viên nào của XM Group, nghĩa là bất cứ công ty nào mà chúng tôi đầu tư và các chi nhánh của họ có thể nhận được các thông tin đó;

 • các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vì các mục đích công việc, bao gồm các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ và các cố vấn đặc biệt được ký hợp đồng để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ về hành chính, tài chính, luật, thuế, tuân thủ, bảo hiểm, nghiên cứu và các dịch vụ khác;

 • các nhà giới thiệu dịch vụ mà chúng tôi có quan hệ công việc;

 • các bên tham gia công việc, các nhà cung cấp tín dụng, tòa án, các cơ quan tố tụng và các cơ quan quản lý đã được chấp thuận hoặc ủy quyền của pháp luật;

 • các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) và/hoặc các tổ chức ngân hàng liên quan đến các vấn đề phát sinh về nạp/rút tiền tới/từ các tài khoản giao dịch mở tại Công ty và/hoặc cho mục đích tiến hành một cuộc điều tra về các vấn đề này (ví dụ: nạp tiền cho bên thứ ba);

 • bất cứ ai do bạn ủy quyền.

Nếu Công ty tiết lộ thông tin của bạn cho các bên tham gia công việc, ví dụ như các công ty hoặc ngân hàng xử lý thanh toán qua thẻ, để cung cấp các dịch vụ được các khách hàng yêu cầu, các bên thứ ba như vậy có thể lưu thông tin của bạn để tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ khác của họ.

Nói chung, chúng tôi yêu cầu rằng các tổ chức nằm ngoài XM Group xử lý hoặc thu thập thông tin cá nhân phải thừa nhận tính bảo mật của thông tin này, cam kết tôn trọng các quyền riêng tư của các cá nhân và tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu liên quan và Chính sách Quyền riêng tư này. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như các tổ chức tham chiếu tín dụng (nếu và khi có liên quan) có thể giữ các kết quả tìm kiếm được thực hiện thay cho chúng tôi và có thể sử dụng các thông tin tìm kiếm này để hỗ trợ các công ty khác thực hiện tìm kiếm. Lưu ý rằng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi các bên thứ ba bên ngoài có chức năng kiểm soát dữ liệu của các thông tin cá nhân của bạn không thuộc phạm vi của Chính sách Quyền riêng tư này và không chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn và thủ tục về quyền riêng tư của chúng tôi.

Các khách hàng chấp nhận và đồng thuận rằng Công ty có thể có lúc phân tích dữ liệu thu thập được khi truy cập các trang web của chúng tôi hoặc bằng cách phương thức khác, ví dụ như câu hỏi điều tra, hoặc các mục tiêu thống kê để cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Gửi thông tin ra ngoài phạm vi Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn bên trong hoặc bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) cho các công ty XM Group khác cũng như các nhà cung cấp dịch vụ (nhà xử lý). Khi chúng tôi chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao là hợp pháp và các nhà xử lý ở các quốc gia thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu hoặc luật tương đồng của các quốc gia khác và cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn theo Điều 46 của GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung). Nếu chúng tôi thực hiện chuyển giao cho các nhà xử lý ở Mỹ, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hiện hành, các quy tắc ràng buộc doanh nghiệp hoặc bất kỳ thỏa thuận bảo vệ hiện hành tương đương nào khác.

Theo như trên, thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi nhân viên của XM Group hoạt động bên trong hoặc bên ngoài EEA và họ làm việc cho chúng tôi, một tổ chức khác của XM Group hay các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các nhân viên đó cùng với những người khác có thể tham gia vào việc đáp ứng các yêu cầu của bạn, xử lý các thông tin thanh toán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ và xử lý này. Công ty sẽ thực hiện mọi bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được an toàn và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này.

Thông tin thu thập từ việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Các hệ thống theo dõi sử dụng tại các trang web của Công ty có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để tối ưu các dịch vụ cung cấp cho các khách hàng/khách hàng tiềm năng. Trang web thu thập thông tin theo những cách sau:

 • Thông tin thiết bị

  Bằng cách nhận diện thiết bị bạn sử dụng để truy cập và sử dụng các trang web của Công ty, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các phiên bản web phù hợp nhất.

 • Nhật ký sử dụng

  Nhật ký sử dụng trang web sẽ cho phép Công ty theo sát các hoạt động của người dùng và do đó xử lý các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra.

 • Thông tin địa điểm

  Sử dụng địa chỉ IP của bạn sẽ giúp chúng tôi địa phương hóa các nội dung trang web mà chúng tôi cung cấp cho bạn, đồng thời cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các trang web của chúng tôi.

 • Cookie

  Cookie là các tệp văn bản với một lượng dữ liệu nhỏ được gửi từ trang web của của chúng tôi tới trình duyệt web của bạn và lưu trong ổ cứng máy tính của bạn. Cookie giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của trang web, cải thiện trải nghiệm khi truy cập, cũng như giúp chúng tôi ghi lại các thông tin duyệt web của bạn và giúp cải thiện các chiến dịch quảng cáo trong tương lai.

 • Lưu trữ cục bộ

  Bạn phải cung cấp các giấy tờ xác thực cho chúng tôi qua Khu vực thành viên của Công ty để kích hoạt tài khoản giao dịch của mình. Các tài liệu này được truyền qua kết nối bảo mật SSL 128-bit và lưu trữ tại một nơi an toàn.

Cookie

Cookie internet là các dữ liệu nhỏ được gửi từ trang web của của chúng tôi tới trình duyệt web của bạn và lưu trong ổ cứng máy tính của bạn khi bạn sử dụng các trang của chúng tôi. Chúng có thể có một số nhận diện duy nhất. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn các trang web của chúng tôi, bao gồm việc hiển thị các trang web theo đúng yêu cầu và sở thích của bạn.

Cookie được thường xuyên dùng tại nhiều trang web trên internet, và bạn có thể chọn cho phép và cách lưu cookie bằng cách thay đổi các lựa chọn và ưa thích trên trình duyệt của mình. Bạn có thể không truy cập được vào một số phần của trang web nếu bạn chọn không lưu cookie tại trình duyệt, đặc biệt là tại Khu vực Thành viên của Công ty và các phần bảo mật khác của các trang web. Do đó chúng tôi khuyến cáo bạn nên cho phép lưu cookie để có thể sử dụng các tiện ích của các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng cookie cho các tính năng tiếp thị lại, giúp chúng tôi tiếp cận với những người dùng đã từng ghé thăm các trang web của chúng tôi và đã thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Định kỳ, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba như Google và AdRoll để hiển thị các quảng cáo của chúng tôi trên internet, căn cứ vào việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi trước đó. Bạn có thể hủy tính năng này bằng cách vào trang Cài đặt quảng cáo của Google và trang Nhấn đúp để hủy hoặc khi họ cập nhật các tính năng này.

Công ty sử dụng các cookie liên tục và cookie ID phiên. Cookie ID phiên hết hiệu lực sau một khoảng thời gian cố định khi đóng cửa sổ trình duyệt. Cookie liên tục lưu lại ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian lâu dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục theo các hướng dẫn được cung cấp trong phần "Trợ giúp" của trình duyệt web của bạn.

Để biết thêm chi tiết về chính sách về cookie của chúng tôi và cách thức hoạt động của cookie, hãy xem Chính sách cookie của chúng tôi tại đây.

Cách chúng tôi đạt được sự đồng thuận của bạn

Khi việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cần phải có sự đồng thuận của bạn, sự đồng thuận này phải phù hợp với các điều khoản bằng văn bản quy định mối quan hệ công việc của chúng ta (có trên trang web của chúng tôi và được bổ sung theo thời gian).

Chúng tôi dựa vào sự đồng thuận của bạn như là một cơ sở pháp lý để giữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng thuận này vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ ghi trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Lưu thông tin cá nhân của bạn và thời gian lưu giữ

Đảm bảo tính riêng tư của thông tin của bạn là điều tối quan trọng đối với chúng tôi, cho dù bạn trao đổi với chúng tôi trực tiếp, qua điện thoại, thư tín, qua internet hoặc bất cứ phương tiện điện tử nào khác. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân cho đến khi chúng tôi còn duy trì mối quan hệ công việc với bạn, kết hợp với các hệ thống lưu trữ máy tính an toàn và các tài liệu giấy và các tài liệu khác và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ không bị sử dụng sai, mất, truy cập bất hợp pháp, sửa đổi hoặc tiết lộ.

Khi chúng tôi đánh giá thông tin cá nhân nào đó không còn cần thiết cho mục đích thu thập, chúng tôi sẽ gỡ bỏ các thông tin nhận dạng của bạn hoặc chúng tôi sẽ hủy hồ sơ đó một cách an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cần duy trì các hồ sơ trong một thời gian dài. Ví dụ, chúng tôi chịu sự điều chỉnh của các luật chống rửa tiền, yêu cầu chúng tôi phải giữ các thông tin sau trong thời gian 05 (năm) năm sau khi quan hệ công việc của chúng ta kết thúc:

 • một bản sao của các giấy tờ chúng tôi sử dụng để tuân thủ với các nghĩa vụ kiểm tra thông tin khách hàng của chúng tôi;

 • bằng chứng và các dữ liệu về giao dịch với bạn và mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

Bên cạnh đó, thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ theo hình thức ghi âm các cuộc trao đổi qua điện thoại, điện tử, trực tiếp hoặc các phương thức khác sẽ được lưu giữ theo các yêu cầu quản lý địa phương (5 năm sau khi quan hệ công việc của chúng ta kết thúc hoặc lâu hơn nếu bạn có các lợi ích hợp pháp (ví dụ như xử lý tranh chấp với bạn). Nếu bạn chọn không nhận các thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ giữ các thông tin của bạn trong danh sách kiểm soát để chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận những thông tin này.

Chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn nhiều hơn 5 năm nếu chúng tôi không thể xóa chúng do các mục đích pháp luật, quản lý hoặc kỹ thuật.

Quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn

Các quyền có thể dành cho bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn được mô tả dưới đây. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách gửi email cho chúng tôi tại dpo@xmglobal.com.

Thông tin và truy cập

Nếu bạn hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận chúng tôi có xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không và, nếu có, những thông tin nào sẽ được xử lý và, nếu có yêu cầu, cung cấp cho bạn một bản sao của các thông tin cá nhân đó (cùng với các thông tin khác) trong vòng 30 (ba mươi) ngay kể từ ngày bạn yêu cầu. Nếu bạn yêu cầu thêm các bản sao, chúng tôi có thể sẽ tính thêm phí một cách hợp lý.

Đính chính

Việc cập nhập thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu đính chính. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ cho họ biết về các đính chính này. Nếu bạn hỏi, và nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể trực tiếp liên hệ với họ.

Bạn có thể thông báo với chúng tôi bất cứ lúc nào về sự thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng email tới support@xmglobal.com. Công ty sẽ thay đổi thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của bạn. Để thực hiện các yêu cầu như vậy, trong một số trường hợp chúng tôi có thể cần các giấy tờ hỗ trợ của bạn để chứng minh, nghĩa là các thông tin cá nhân mà chúng tôi được yêu cầu phải giữ cho các mục đích quản lý hoặc pháp lý.

Xóa thông tin

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp như chúng tôi không cần chúng nữa hoặc bạn rút lại sự đồng thuận của mình (nếu có), miễn là chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải giữ thông tin đó. Yêu cầu như trên sẽ chịu sự chi phối của các quy định về lưu giữ mà chúng tôi phải tuân thủ theo luật và các quy định hiện hành và chịu sự chi phối của phần 'Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn và thời gian lưu giữ'. Nếu chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ cho họ biết về việc xóa thông tin này. Nếu bạn hỏi, và nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể trực tiếp liên hệ với họ.

Các hạn chế về xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi 'khóa' hoặc kìm chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp như khi bạn phản bác về tính chính xác của thông tin cá nhân hoặc đối tượng mà chúng tôi xử lý. Điều này không ngăn cản chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi quyết định không đồng ý với bất cứ sự hạn chế nào theo yêu cầu. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ cho họ biết về các đính chính này. Nếu bạn hỏi, và nếu có thể và hợp pháp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bạn có thể trực tiếp liên hệ với họ.

Di chuyển dữ liệu

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (679/2016), trong một số trường hợp bạn có quyền yêu cầu lấy thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi (trong một định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi và đọc được bằng máy) và tái sử dụng nó ở nơi khác hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu này cho bên thứ ba.

Phản đối

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chúng tôi:

 • dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác để xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được rằng chúng tôi bị bắt buộc phải xử lý thông tin;

 • xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp; hoặc

 • xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu trừ khi chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng việc xử lý đó là cần thiết hoặc phục vụ cho việc thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung (ví dụ như được yêu cầu bởi một cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật).

Ra quyết định và lập hồ sơ tự động

Nếu chúng tôi ra quyết định về bạn chỉ căn cứ trên một quy trình tự động (ví dụ qua hồ sơ tự động) làm ảnh hưởng đến khả năng của bạn sử dụng các dịch vụ hoặc có ảnh hưởng nghiêm trọng khác cho bạn, bạn có thể yêu cầu hủy quyết định đó đối với bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng quyết định đó là cần thiết để thực hiện hiệu lực của hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Thậm chí khi một quyết định là cần thiết để thực hiện một hợp đồng, bạn có thể phản bác quyết định đó và yêu cầu sự can thiệp của con người. Chúng tôi có thể không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn nữa nếu chúng tôi đồng ý với yêu cầu đó (kết thúc quan hệ công việc với bạn).

Lựa chọn không cho phép thu thập thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình, bạn phải thông báo cho Công ty bằng cách gửi email tới dpo@xmglobal.com. Nếu bạn làm vậy, có thể chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin, các dịch vụ và / hoặc các sản phẩm mà bạn yêu cầu và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ gì với bạn trong trường hợp này.

Miễn trừ pháp lý

Công ty có thể cung cấp các thông tin nhận dạng của bạn theo yêu cầu của luật pháp và các quy định và khi Công ty cho rằng việc cung cấp đó là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và/hoặc để tuân thủ các thủ tục kiện tụng, lệnh của tòa án, các thủ tục pháp lý đối với các tổ chức chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quản lý khác. Công ty không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân hoặc các thông tin khác trên các trang web của Công ty mà Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Công ty không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái pháp luật hoặc trái phép các thông tin cá nhân của bạn do việc sử dụng sai hoặc chọn sai mật khẩu của bạn, sự can thiệp cẩu thả hoặc ác ý và/hoặc các hành động khác của bạn hoặc do sự thiếu sót của người được bạn ủy quyền (cho dù việc ủy quyền đó có được chấp nhận theo các điều khoản của mối quan hệ hợp pháp giữa bạn và chúng tôi).

Thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư này

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được rà soát định kỳ để đưa vào các luật và công nghệ mới, các thay đổi về hoạt động và thông lệ của chúng tôi, và để đảm bảo rằng chính sách này phù hợp với môi trường luôn thay đổi.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi đó tại những nơi mà chúng tôi thấy phù hợp để bạn biết được những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó, và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin.

Nếu bạn có khiếu nại

Nếu bạn có lo ngại về bất cứ khía cạnh nào trong việc thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Để gửi khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email complaints@xmglobal.com.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới support@xmglobal.com hoặc dpo@xmglobal.com.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.