Thứ Hai - Thứ Sáu: 06:00 - 15:00 GMT

Gặp gỡ các nhà tổ chức của chúng tôi và hiểu rõ hơn về XM. Xem các chương trình đặc biệt hàng ngày của chúng tôi, các cuộc phỏng vấn trực tiếp với các chuyên gia và cập nhật lịch trình trong ngày của chúng tôi. Tìm hiểu về thị trường tài chính và khám phá những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp vì lợi ích giao dịch của bạn.


Bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, cũng như nội dung do XM soạn thảo trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chia sẻ khóa học này:

Facebook Twitter LinkedIn
Instructor

Susanne Schwender

Instructor

Lila Athanasiou

Instructor

Anna Kemenidou

Instructor

Anna-Maria Charalampi

Instructor

Stav Kyriakidou

CHI TIẾT
Research Team

Michalis Florentiades

Research Team

Raffi Boyadjian

Research Team

Christina Parthenidou

Research Team

Melina Deltas

Research Team

Stefanos Oikonomidis

Research Team

Charalampos Pissouros

Research Team

Achilleas Georgolopoulos

CHI TIẾT