XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Khớp lệnh thị trường là gì?

Khớp lệnh thị trường là phương pháp bạn có thể sử dụng để mở và đóng các vị thế trên thị trường. Các lệnh thị trường luôn được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có. Khi so sánh với khớp lệnh tức thì, khớp lệnh thị trường sẽ:

  • Nhanh hơn (các lệnh được thực hiện trong mili giây)
  • Đảm bảo thực hiện các lệnh mà không có báo giá lại (giá đến trực tiếp từ thị trường)
  • Dễ bị trượt giá hơn khi biến động mạnh (có thể dẫn đến giá tốt hơn hoặc xấu hơn)

Tại XM, chúng tôi luôn cung cấp cho bạn khả năng khớp lệnh thị trường vượt trội, đảm bảo các lệnh của bạn được đặt nhanh chóng và ở mức giá yêu cầu. Điều này cũng có nghĩa là bạn được đảm bảo gần như 100% rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.