XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Công ty áp dụng thời gian giao dịch như thế nào?

Mặc dù tài khoản giao dịch của bạn luôn có thể truy cập được, nhưng mỗi thị trường có giờ giao dịch riêng. Ví dụ: thị trường forex mở cửa từ 00h05 Thứ Hai đến 23h50 GMT+2 Thứ Sáu, trong khi Tiền điện tử lại giao dịch 24/7.

Để biết thêm thông tin về giờ giao dịch của các sản phẩm chúng tôi cung cấp, nhấn vào đây.

Sẵn sàng giao dịch trong môi trường thực?

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.