XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tiền thưởng giao dịch mà bạn cung cấp có thể rút được không?

Không, tiền thưởng chúng tôi cung cấp hoàn toàn dành cho mục đích giao dịch và không thể rút được. Tuy nhiên, bất kỳ lợi nhuận nào bạn kiếm được từ giao dịch bằng tiền thưởng đều có thể được rút ra bất cứ lúc nào.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.