XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tôi tham gia các Chương trình khuyến mãi đối tác liên kết đặc biệt?

Bạn có thể tham gia bất kỳ Chương trình khuyến mãi đối tác liên kết đặc biệt nào của chúng tôi bằng cách theo dõi những chương trình nào hiện đang chạy trong Trung tâm thông báo. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. 1. Đăng nhập Nền tảng đối tác liên kết
  2. 2. Nhấn vào biểu tượng 'Thông báo' (hình phong bì) từ trên cùng bên phải của thanh menu

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.