XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Có giới hạn nào đối với số tiền tôi có thể kiếm được với tư cách là một đối tác liên kết không?

Không, không có giới hạn về số tiền hoa hồng bạn có thể kiếm được khi trở thành đối tác liên kết của XM.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.