XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Đào tạo forex trực tuyến

Tìm hiểu tại sao hơn 10.000.000 trader chọn XM

Đào tạo trực tiếp bất cứ khi nào bạn cần

Mệt mỏi vì tiếp tục lỡ buổi đào tạo qua web? Hai phòng đào tạo của chúng tôi hoạt động hàng ngày và đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn để giúp bạn cải thiện giao dịch của mình.

Phòng cho người mới bắt đầu

 • TRỰC TIẾP
  Live Education Image Half
 • Đào tạo trực tiếp qua web
 • Hỏi&Đáp với các chuyên gia
 • Căn bản về giao dịch
 • Phân tích các phiên giao dịch
 • Cách chuẩn bị giao dịch như thế nào
 • Theo dõi giao dịch theo thời gian thực
 • Tranh luận trực tiếp
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh

Tham gia Phòng cơ bản của chúng tôi và tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về giao dịch từ các chuyên gia hướng dẫn của chúng tôi. Bạn sẽ được giới thiệu các chiến lược cho các phiên giao dịch khác nhau và các câu hỏi của bạn được trả lời trong thời gian thực.

Phòng Nâng cao

 • TRỰC TIẾP
  Live Education Image Half
 • Đào tạo trực tiếp qua web
 • Hỏi&Đáp với các chuyên gia
 • Căn bản về giao dịch
 • Phân tích các phiên giao dịch
 • Cách chuẩn bị giao dịch như thế nào
 • Theo dõi giao dịch theo thời gian thực
 • Tranh luận trực tiếp
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh

Tìm thời điểm tham gia thị trường? Hãy tham gia Phòng Nâng cao của chúng tôi và học những vấn đề cơ bản về giao dịch từ các giảng viên chuyên nghiệp. Bạn sẽ được giới thiệu về các chiến lược cho nhiều phiên giao dịch khác nhau và được giải đáp các thắc mắc ngay lập tức.

Phòng Nâng cao tiếng Việt

 • TRỰC TIẾP
  Live Education Flag
 • Đào tạo trực tiếp qua web
 • Hỏi&Đáp với các chuyên gia
 • Căn bản về giao dịch
 • Phân tích các phiên giao dịch
 • Cách chuẩn bị giao dịch như thế nào
 • Theo dõi giao dịch theo thời gian thực
 • Tranh luận trực tiếp
 • Ngôn ngữ Tiếng Việt

Tìm thời điểm tham gia thị trường? Hãy tham gia Phòng Nâng cao của chúng tôi và học những vấn đề cơ bản về giao dịch từ các giảng viên chuyên nghiệp. Bạn sẽ được giới thiệu về các chiến lược cho nhiều phiên giao dịch khác nhau và được giải đáp các thắc mắc ngay lập tức.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.