XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chính sách lưu thông tin người dùng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bạn sẽ được thông báo đầy đủ về cách quản lý cookie của mình.

Thông tin người dùng là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ. Khi bạn truy cập một trang web, trang web đó sẽ gửi cookie tới máy tính của bạn. Máy tính của bạn lưu nó lại trong một tệp và nằm trong trình duyệt web của bạn.

Cookie không truyền vi rút hoặc phần mềm độc hại cho máy tính của bạn. Vì dữ liệu trong cookie không thay đổi khi nó được gửi qua lại, nó không thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính của bạn, nhưng nó hoạt động giống như các nhật ký (ghi lại hoạt động của người dùng và nhớ các thông tin có trạng thái.

Chúng tôi có thể có được thông tin về bạn bằng cách truy cập vào các cookie được gửi đi từ trang web của chúng tôi. Các loại cookie khác nhau theo dõi các hoạt động khác nhau. Ví dụ, các cookie phiên chỉ được sử dụng khi một người chủ động truy cập một trang web. Khi bạn rời trang web đó, cookie phiên sẽ biến mất. Để biết danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng, hãy đọc phần dưới đây.

Tại sao thông tin người dùng lại có ích?

Chúng tôi sử dụng các cookie chức năng để phân tích cách các vị khách sử dụng trang web của chúng tôi, cũng như để theo dõi và cải thiện hoạt động và chức năng của trang web. Việc này cho phép chúng tôi mang đến trải nghiệm khách hàng chất lượng cao thông qua việc nhanh chóng nhận diện và xử lý các vấn đề có thể xảy ra. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi các trang web nào là phổ biến nhất và phương pháp để liên kết các trang trong một website hiệu quả nhất. Chức năng theo dõi còn cho chúng tôi biết liệu bạn có được giới thiệu đến với chúng tôi từ một trang web khác và giúp chúng tôi cải thiện các chiến dịch quảng cáo trong tương lai.

Một chức năng khác của cookie là lưu lại nhật ký các phiên của bạn, nghĩa là khi bạn đăng nhập vào Khu vực Thành viên để nạp tiền, một "cookie phiên" sẽ được thiết lập để trang web nhớ rằng bạn đã đăng nhập. Nếu trang web này không có cookie này, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho mỗi lần mở trang mới khi bạn trải qua các bước nạp tiền.

Bên cạnh đó, các cookie chức năng còn được sử dụng để cho phép chúng tôi nhớ các sở thích của bạn và nhận diện bạn là một người dùng, đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật và hoạt động tin cậy và hiệu quả hơn. Ví dụ: cookie sẽ giúp giảm thiểu việc gõ tên người dùng mỗi khi bạn truy cập vào nền tảng giao dịch, và nhớ lại các sở thích của bạn, ví dụ như ngôn ngữ bạn muốn sử dụng khi bạn đăng nhập.

Dưới đây là phần tóm tắt về các chức năng của cookie:

  • Xác thực nhận dạng của bạn và nhận biết quốc gia mà bạn đang ở
  • Kiểm tra loại trình duyệt và thiết bị
  • Ghi lại trang người dùng truy cập trước đó
  • Cho phép bên thứ 3 tùy chỉnh nội dung cho phù hợp

Các loại thông tin người dùng mà chúng tôi sử dụng

  • Thông tin người dùng Chức năng: Các cookie này rất quan trọng cho việc vận hành trang web của chúng tôi. Thiếu các cookie này các trang web của chúng tôi không thể hoạt động chính xác được. Các cookie này được lưu tạm thời như là thông tin đăng nhập và sẽ hết hiệu lực khi đóng trình duyệt.
  • Thông tin người dùng Phân tích: Thông tin của các cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích các loại hành vi của người dùng và chúng tôi sử dụng thông tin đó để nâng cao trải nghiệm hoặc nhận biết được các phần của trang web cần phải sửa chữa. Thông tin này không định danh (nghĩa là không thể sử dụng để nhận ra bạn và không bao gồm các thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn) và chỉ được sử dụng cho các mục đích thống kê. Các cookie hành vi cũng tương tự như các coookie phân tích và nhớ được bạn đã truy cập vào trang web và sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn các nội dụng phù hợp với mong muốn của bạn.
  • Thông tin người dùng Quảng bá: Các cookie này được sử dụng để theo dõi người dùng tại các trang web. Mục đích của việc này là để hiển thị các quảng cáo phù hợp và thu hút người dùng cá nhân và do vậy rất có giá trị đối với các nhà phát hành nội dung và các công ty quảng cáo.
  • Thông tin người dùng Sở thích: Các cookie sở thích cho phép một trang web nhớ được các thông tin làm thay đổi hình thức hoặc cách tương tác của trang web đó, ví dụ như ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc vùng bạn đang sinh sống.
Để thay đổi các thiết lập cookie của bạn, vui lòng nhấp vào đây.
Tên miền Tên Vòng đời Mô tả Loại
‎.xmvietnamtrade.com ‎tr_fv 30 ngày Truy cập lần đầu chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎gid 30 ngày Hệ thống theo dõi đa chức năng chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎gidts 30 ngày Nhãn thời gian của hoạt động chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎affid 15 ngày ID liên kết chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎affidts 15 ngày ID liên kết - nhãn thời gian chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎rfid 5 ngày Giới thiệu bạn chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎rfidts 5 ngày Giới thiệu bạn - nhãn thời gian chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎clickid 15 ngày Mô tả điều hướng ETRASS chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎clickidts 15 ngày Mô tả điều hướng ETRASS - nhãn thời gian chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xx_popup_150101 1 ngày Pop up - nơi mà xx là tiếp đầu ngữ chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎csmb 2 giờ / phiên Có lợi cho đăng nhập Khu vực Thành viên phiên
‎.xmvietnamtrade.com ‎WWW-APPSESSID 8 giờ Các phiên của Khu vực Thành viên chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎APPSESSID 8 giờ Các phiên của Khu vực Thành viên chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmcplc 6 tháng Để hiển thị hoặc ẩn lời nhắc về thông báo lưu thông tin người dùng chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎prln 30 ngày Ngôn ngữ chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmck_analytical 6 tháng Thông tin của các cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích các loại hành vi của người dùng và chúng tôi sử dụng thông tin đó để nâng cao trải nghiệm hoặc nhận biết được các phần của trang web cần phải sửa chữa. Thông tin này không định danh (nghĩa là không thể sử dụng để nhận ra bạn và không bao gồm các thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn) và chỉ được sử dụng cho các mục đích thống kê. Các cookie hành vi cũng tương tự như các coookie phân tích và nhớ được bạn đã truy cập vào trang web và sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn các nội dụng phù hợp với mong muốn của bạn. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmck_functional 6 tháng Các cookie này rất quan trọng cho việc vận hành trang web của chúng tôi. Thiếu các cookie này các trang web của chúng tôi không thể hoạt động chính xác được. Các cookie này được lưu tạm thời như là thông tin đăng nhập và sẽ hết hiệu lực khi đóng trình duyệt. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmck_promotional 6 tháng Các cookie này được sử dụng để theo dõi người dùng tại các trang web. Mục đích của việc này là để hiển thị các quảng cáo phù hợp và thu hút người dùng cá nhân và do vậy rất có giá trị đối với các nhà phát hành nội dung và các công ty quảng cáo. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmck_preferences 6 tháng Các cookie sở thích cho phép một trang web nhớ được các thông tin làm thay đổi hình thức hoặc cách tương tác của trang web đó, ví dụ như ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc vùng bạn đang sinh sống. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xmck_popupShown 6 tháng Dùng để ẩn thỏa thuận về cookie cho các trang web có đuôi .xm.com. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎xm_glcontent 1 giờ Cookie này được XM kích hoạt khi người dùng truy cập trang đích của chúng tôi sau khi nhấp vào quảng cáo Google để sao cho nội dung chính xác được hiển thị cho người dùng. chức năng
‎my.xmvietnamtrade.com
www.xmvietnamtrade.com
‎livechatDisclaimer 90 ngày Truy cập lần đầu chức năng
‎my.xmvietnamtrade.com
www.xmvietnamtrade.com
‎whatsAppDisclaimer 90 ngày Truy cập lần đầu chức năng
‎my.xmvietnamtrade.com
www.xmvietnamtrade.com
‎lineAppDisclaimer 90 ngày Truy cập lần đầu chức năng
‎my.xmvietnamtrade.com
www.xmvietnamtrade.com
‎viberchatDisclaimer 90 ngày Truy cập lần đầu chức năng
‎my.xmvietnamtrade.com
www.xmvietnamtrade.com
‎telegramDisclaimer 90 ngày Truy cập lần đầu chức năng
Tên miền Tên Vòng đời Mô tả Loại
‎.sslecal2.forexprostools.com ‎__utmz 6 tháng Phân tích Google: theo dõi các đầu vào của trang web như nguồn di chuyển, phương tiện, chiến dịch, và thuật ngữ tìm kiếm sử dụng để tới trang web của bạn phân tích
‎.mt4.xmvietnamtrade.com ‎_gat_UA-41817274-4 0 ngày Phân tích Google phân tích
‎.my.xmvietnamtrade.com ‎_dc_gtm_UA-41817274-2 1 ngày Được Google Tag Manager sử dụng để quản lý việc tải một nhãn mô tả Google Analytics. phân tích
‎.xmvietnamtrade.com
.my.xmvietnamtrade.com
.mt4.xmvietnamtrade.com
.partners.xmvietnamtrade.com
‎_dc_gtm_UA-41817274-1 1 ngày Phân tích Google phân tích
‎.xmvietnamtrade.com
.my.xmvietnamtrade.com
.mt4.xmvietnamtrade.com
.partners.xmvietnamtrade.com
‎_ga 24 tháng Phân tích Google phân tích
‎partners.xmvietnamtrade.com ‎wfvt_1631388919 30 phút Thông tin người dùng Wordfence chức năng
‎www.xmvietnamtrade.com ‎wfvt_2540486580 30 phút Thông tin người dùng Wordfence chức năng
‎www.xmvietnamtrade.com
partners.xmvietnamtrade.com
‎wordfence_verifiedHuman 24 giờ Thông tin người dùng Wordfence chức năng
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com.cy
‎1P_JAR 30 ngày Cookie DoubleClick này thường được thiết lập tại một trang bởi các đối tác quảng cáo, và được sử dụng để xây dựng hồ sơ về những mối quan tâm của người truy cập trang web và để hiển thị các quảng cáo phù hợp tại các trang web khác. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎APISID 24 tháng Cookie DoubleClick này thường được thiết lập qua một trang web bởi các đối tác quảng cáo, và được sử dụng để xây dựng hồ sơ thông tin về các mối quan tâm của những người truy cập đối với trang web và hiển thị các quảng cáo phù hợp trên các trang web khác. Cookie này hoạt động bằng cách nhận diện trình duyệt và thiết bị của bạn. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com.cy
‎CONSENT 240 tháng - chức năng
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎HSID 24 tháng Chứa các bản ghi đã được ký số hoặc mã hóa của một ID tài khoản Google của người dùng và thời gian đăng nhập gần đây. sở thích
‎.xmvietnamtrade.com
.doubleclick.net
‎IDE 12 tháng Được Google DoubleClick dùng để cá nhân hóa các quảng cáo dựa trên các lần truy cập trang web trước đó. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
.google.com.cy
‎NID 6 tháng Google sử dụng các cookie, ví dụ như NID cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎SAPISID 24 tháng Được Google dùng để lưu các thông số và thông tin người dùng Google maps. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎SID 24 tháng Google sử dụng các cookie, ví dụ như SID cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎SIDCC 3 tháng Cookie an ninh bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các truy cập trái phép. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com
.google.com
‎SSID 24 tháng Chúng tôi sử dụng cookie an ninh để xác nhận người dùng, ngăn chặn việc đăng nhập trái phép, và bảo vệ dữ liệu người dùng trước các bên không được ủy quyền. phân tích
‎.xmvietnamtrade.com
.facebook.com
‎fr 3 tháng Là cookie quảng cáo cơ bản của Facebook, dùng để cung cấp, đo lường và cải thiện tính phù hợp của các quảng cáo. quảng bá
‎.doubleclick.net ‎test_cookie 1 ngày Được sử dụng để kiểm tra liệu trình duyệt của người dùng có hỗ trợ cookie không. quảng bá
‎.youtube.com ‎GPS 1 ngày Youtube sử dụng các cookie, ví dụ như GPS cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. phân tích
‎.xmvietnamtrade.com ‎DSID 30 ngày Google sử dụng các cookie ‘AID,‘ ‘DSID,’ and ‘TAID‘ để liên kết hoạt động của bạn tại các thiết bị nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google ở một thiết bị khác. sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎LOGIN_INFO 24 tháng - sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎PREF 6 tháng Google sử dụng các cookie, ví dụ như PREF cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. sở thích
‎.xmvietnamtrade.com
.youtube.com
‎VISITOR_INFO1_LIVE 6 tháng Google sử dụng các cookie, ví dụ như VISITOR_INFO1_LIVE cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. sở thích
‎.xmvietnamtrade.com
.youtube.com
‎YSC phiên Cookie này được YouTube sử dụng để theo dõi lượt xem của các video clip đã được nhúng. phân tích
‎.xmvietnamtrade.com ‎ACCOUNT_CHOOSER 24 tháng Được Google thiết lập nếu trình cắm mạng xã hội Google+ được người dùng kích hoạt. Để biết thêm thông tin về các loại cookie, cách sử dụng và mục đích của chúng, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎GAPS 24 tháng Được Google thiết lập nếu trình cắm mạng xã hội Google+ được người dùng kích hoạt. Để biết thêm thông tin về các loại cookie, cách sử dụng và mục đích của chúng, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎LSID 24 tháng Được Google thiết lập nếu trình cắm mạng xã hội Google+ được người dùng kích hoạt. Để biết thêm thông tin về các loại cookie, cách sử dụng và mục đích của chúng, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎OTZ 30 ngày Được Google thiết lập nếu trình cắm mạng xã hội Google+ được người dùng kích hoạt. Để biết thêm thông tin về các loại cookie, cách sử dụng và mục đích của chúng, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ sở thích
‎.xmvietnamtrade.com ‎SMSV 120 tháng Được Google thiết lập nếu trình cắm mạng xã hội Google+ được người dùng kích hoạt. Để biết thêm thông tin về các loại cookie, cách sử dụng và mục đích của chúng, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎__sharethis_cookie_test__ phiên "Chia sẻ" cookie này. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com ‎__unam 9 tháng "Chia sẻ" cookie này. sở thích
‎.3lift.com ‎tluid 3 tháng Cookie này được dùng để nhận diện người truy cập và tối ưu các thông tin quảng cáo thông qua việc thu thập dữ liệu người truy cập từ nhiều trang web - việc trao đổi dữ liệu người truy cập này thường được thực hiện bởi một trung tâm dữ liệu của bên thứ ba hoặc một tổ chức trao đổi quảng cáo. phân tích
‎.bidswitch.net ‎tuuid 24 tháng Lưu lại thông tin người dùng có đồng thuận với việc sử dụng các cookie hay không. phân tích
‎.bidswitch.net ‎c 24 tháng Điều khiển việc đồng bộ hóa việc nhận diện người dùng và trao đổi dữ liệu người dùng giữa các dịch vụ quảng cáo. phân tích
‎.www.xmvietnamtrade.com
.mt4.xmvietnamtrade.com
.partners.xmvietnamtrade.com
‎__ar_v4 12 tháng Adroll: quảng cáo dựa trên nhu cầu để hiển thị quảng cáo trên các trang web khác quảng bá
‎d.adroll.com ‎__adroll 13 tháng Lưu một ID duy nhất nhằm nhận diện thiết bị của người dùng được sử dụng trở lại. ID này được sử dụng để quảng cáo hướng mục tiêu. quảng bá
‎.www.xmvietnamtrade.com ‎__adroll_fpc 60 tháng Dùng để nhận diện người dùng qua các lần truy cập và các thiết bị. Việc này cho phép trang web hiển thị các quảng cáo phù hợp cho người truy cập. Dịch vụ này cho các trung tâm quảng cáo bên thứ ba cung cấp, và được đấu giá trực tuyến cho các nhà quảng cáo. quảng bá
‎.taboola.com ‎taboola_usg 12 tháng Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin của người truy cập. Thông tin này sẽ là một chuỗi ID về thông tin của một người truy cập cụ thể - các chuỗi thông tin ID này có thể được sử dụng để hướng vào các nhóm có cùng mối quan tâm giống nhau, hoặc có thể được sử dụng bởi trang web của bên thứ ba hoặc các tổ chức trao đổi quảng cáo. Cookie do Taboola gửi thay mặt cho AdRoll quảng bá
‎.taboola.com ‎t_gid 12 tháng Cookie này cấp một ID người truy cập khi họ tương tác với các quảng cáo hoặc nội dung tại một trang web - việc này cho phép trang web đó cung cấp cho người truy cập đó các quảng cáo hoặc nội dung tương tự. Cookie do Taboola gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.rlcdn.com ‎rtn1-z - LiveRamp là một mạng trao đổi quảng cáo. Cookie do LiveRamp gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.rlcdn.com ‎rlas3 12 tháng Thu thập các dữ liệu ẩn danh liên quan đến việc truy cập của người dùng tại một trang web như số lượt truy cập, thời lượng truy cập trung bình và những trang nào đã được tải, nhằm mục đích hiển thị các quảng cáo có nội dung phù hợp. Cookie do LiveRamp gửi thay mặt cho AdRoll. phân tích
‎.rlcdn.com ‎ck1 - Thu thập các dữ liệu ẩn danh liên quan đến việc truy cập của người dùng tại một trang web như số lượt truy cập, thời lượng truy cập trung bình và những trang nào đã được tải, nhằm mục đích hiển thị các quảng cáo có nội dung phù hợp. Cookie do LiveRamp gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.outbrain.com ‎adrl 3 tháng Cookie này lưu dữ liệu của người truy cập. Thông tin này được sử dụng để tối ưu tính phù hợp của quảng cáo. Cookie do Outbrain gửi thay mặt cho AdRoll phân tích
‎.pubmatic.com ‎KRTBCOOKIE_10 13 tháng Cookie này lưu dữ liệu của người truy cập. Thông tin này được sử dụng để tối ưu tính phù hợp của quảng cáo. Cookie do Outbrain gửi thay mặt cho AdRoll quảng bá
‎.pubmatic.com ‎PUBMDCID 3 tháng Cookie này lưu dữ liệu của người truy cập. Thông tin này được sử dụng để tối ưu tính phù hợp của quảng cáo. Cookie do Outbrain gửi thay mặt cho AdRoll quảng bá
‎.pubmatic.com ‎PugT 29 ngày Dùng để xác định số lần cookie được cập nhật tại trình duyệt của người truy cập. Được sử dụng để tối ưu hiệu suất máy chủ trang web. Cookie do PupMatic gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎www.xmvietnamtrade.com ‎AKA_A2 1 ngày Akamai chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎_gac_UA-41817274-1 90 ngày Phân tích Google chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎_gcl_aw - Liên kết AdWords Conversion chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎gclid 90 ngày Google Click Identifier là một thông số theo dõi đặc biệt mà Google sử dụng để chuyển thông tin giữa Google Ads và Google Analytics. chức năng
‎.xmvietnamtrade.com ‎_gcl_au 3 tháng Được Google AdSense dùng để thử nghiệm hiệu quả quảng cáo tại các trang web sử dụng dịch vụ của họ. phân tích
‎.xmvietnamtrade.com
.my.xmvietnamtrade.com
‎_gid 1 ngày Phân tích Google phân tích
‎adnxs.com ‎anj 3 tháng Lưu một ID duy nhất nhằm nhận diện thiết bị của người dùng được sử dụng trở lại. ID này được sử dụng để quảng cáo hướng mục tiêu. quảng bá
‎adnxs.com ‎uuid2 3 tháng Lưu một ID duy nhất nhằm nhận diện thiết bị của người dùng được sử dụng trở lại. ID này được sử dụng để quảng cáo hướng mục tiêu. quảng bá
‎advertising.com ‎APID 24 tháng Thu thập các thông tin về hành vi của người truy cập trên nhiều trang web. Thông tin này được dùng trên trang web để tối ưu tính phù hợp của quảng cáo. quảng bá
‎advertising.com ‎IDSYNC 12 tháng Nhận diện xem dữ liệu cookie có cần được cập nhật trong trình duyệt của người truy cập. Việc này được thực hiện bởi các công ty dịch vụ quảng cáo bên thứ ba. quảng bá
‎.bidswitch.net ‎tuuid_lu 24 tháng Chứa ID duy nhất của người truy cập, cho phép Bidswitch.com theo dõi người dùng tại nhiều trang web. Việc này cho phép BidSwitch tối ưu các nội dung quảng cáo và đảm bảo rằng người dùng không nhìn thấy một quảng cáo giống nhau nhiều lần. Cookie do Bidswitch gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMDD 1 ngày Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMID 24 tháng Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMPRO 3 tháng Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMPS 3 tháng Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMRUM3 12 tháng Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMSC - Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.casalemedia.com ‎CMST 1 ngày Cookie do CasaleMedia gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.xmvietnamtrade.com ‎_fbp 90 ngày Được Facebook sử dụng để nhận dạng các trình duyệt nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ quảng cáo và phân tích trang web. quảng bá
‎.openx.net ‎i 12 tháng OpenX là một mạng trao đổi quảng cáo. Cookie do OpenX gửi thay mặt cho AdRoll. quảng bá
‎.www.xmvietnamtrade.com ‎_te_ phiên Lưu một ID duy nhất nhằm nhận diện thiết bị của người dùng được sử dụng trở lại. ID này được sử dụng để quảng cáo hướng mục tiêu. quảng bá
‎www.google.com.cy ‎DV 2 phút Google sử dụng các cookie, ví dụ như DV cookie, để góp phần cá nhân hóa các quảng cáo tại các công cụ của Google như Google search. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie để lưu giữ các tìm kiếm gần đây của bạn, các tương tác trước đó của bạn với các quảng cáo hoặc các kết quả tìm kiếm và việc truy cập đến các trang quảng cáo. Bằng cách này chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp với bạn nhất trên Google. -
‎.twitter.com ‎personalization_id 24 tháng Nhận diện người dùng cho các quảng cáo trên Twitter của chúng tôi. quảng bá

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng các cookie phân tích đặt tại máy tính của bạn, giúp trang web phân tích cách sử dụng trang web của người dùng. Thông tin cung cấp bởi cookie này về cách sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) có thể được truyền đi và lưu tại các máy chủ của Google. Google có thể sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Google có thể gửi các thông tin này cho các bên thứ ba, nếu đó là yêu cầu của luật pháp hoặc bên thứ ba đó xử lý thông tin này thay cho Google. Google không gắn địa chỉ IP của bạn với các dữ liệu khác. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo phương thức và các mục đích đã nêu ở trên.

Kiểm soát cookie

Bạn có thể xóa cookie bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng phần cài đặt trên trình duyệt web của bạn. Bạn cũng có thể dừng hoạt động của các cookie tại trình duyệt web, nhưng điều này có nghĩa là trang web của chúng tôi và các trang web khác có thể không hoạt động không chính xác, và dẫn đến việc có thể bạn không đăng nhập được. Thông tin chi tiết về việc xóa hoặc kiểm soát cookie có tại www.aboutcookies.org.

Thiết lập Không theo dõi (DNT) trên trình duyệt

DNT là một tính năng có trên một số trình duyệt. Khi kích hoạt tính năng này, nó sẽ gửi một tín hiệu đến các trang web yêu cầu rằng trình duyệt của bạn không được theo dõi, ví dụ bởi các mạng lưới quảng cáo, mạng xã hội và các công ty phân tích. Trang web này hiện tại không hồi đáp các yêu cầu DNT.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về cookie, hãy liên hệ với support@xmglobal.com.

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Để biết thêm về cách mà chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.